Menu Zavřeno

Ťukálci

Hudební kroužek pro předškolní děti 4 – 6 let.
Budeme se scházet ke společnému prožitkovému muzicírování, při kterém mohou děti zažívat radost z hudby a setkávat se s ní hravě a tvořivě. Nenásilnou formou budeme rozvíjet cit pro hudbu i hudební projev dětí. Malé děti jsou přirozeně hodně v pohybu a tak i naše muzicírování bude bohatě doprovázeno pohybem. Budeme využívat vlastní hlas i tělo, mnoho jednoduchých Orffovských nástrojů (dřívka, činelky, metalofon), přírodniny i některé originální a vlastnoručně vyrobené nástroje. Náplní nám budou písničky v souladu s koloběhem roku, hudební příběhy, naslouchání i jednoduchá hudební tvořivost. Naše muzicírování bude pokaždé jiné, živé, podle toho, jakou má kdo zrovna náladu, chuť hrát na některý nástroj, nápad…
Kroužek mohou navštěvovat děti samotné nebo v doprovodu rodiče.

Vede Božena Sviráková
Setkání budou probíhat každou středu odpoledne, v čase od 16:00 do 16:45, v Dělnickém domě v Kuřimi, Legionářská 51.
Cena: 450,- Kč/pololetí

Máte-li o Ťukálky zájem, pište na bozena@provitacreante.cz , nebo volejte na 604 380 126