Menu Zavřeno

Náš příběh

Collegium pro vita creante

Collegium pro vita creante vzniklo v roce 2001 v Brně jako sesterské sdružení Collegia pro arte antiqua ve chvíli, kdy se toto rozhodlo přesunout své aktivity na Broumovsko. Mladí lidé, kteří v Collegiu pro arte antique prožili krásné roky svého dětství a mládí, měli chuť nabídnout obdobné zážitky další generaci, a proto se postavili do čela uměleckých klubů. V této době mohly děti navštěvovat hudební, výtvarné a taneční kroužky. Společnou myšlenkou byla snaha vést děti k tvořivosti a nabízet jim i jejich blízkým prožitek pospolitosti. Nosnými tématy proto bylo slavení slavností, koncerty a víkendové a prázdninové pobyty s dětmi i s celými rodinami. Collegium pro vita creante se také podílelo na provozu Klubu maminek při Salesiánském středisku mládeže v Brně – Žabovřeskách a mnozí jeho členové byli spjati či spřízněni s brněnskou waldorfskou školou a školkou. Po nástupu Marie Pavoničové (předsedkyně sdružení) na pozici třídní učitelky ve waldorfské škole a odchodu klíčových tahounek aktivit (Zuzana Poláčková, Pavla Cenková, Božena Sviráková, Kateřina Stávková) na mateřskou dovolenou došlo k postupnému utlumování veřejných aktivit a slavnostním koncertem v květnu 2009 byla uzavřena prvotní etapa činnosti Collegia.

V následujících letech se činnost Collegia přesunula do rodin některých jeho dřívějších členů. Aktivně a tvořivě prožívat čas nám bylo přirozenou potřebou, a jak nám dětí postupně přibývalo, začali jsme se postupně setkávat s celými rodinami při různých příležitostech. Jezdili jsme společně na kola, na hory, pouštěli draky, moštovali jablíčka, hledali martinské světlo, čistili studánku, hráli loutkové divadlo, šili kalhoty a mnoho dalšího. Mimo tyto kratochvíle se také zrodil nápad na pravidelné setkávání nás maminek a našich dětí. Každý týden nabídla jedna z rodin svůj domov jako útočiště pro takové setkání.

Skutečnost, že naše starší děti začaly navštěvovat mateřskou školu a chuť umožnit podobná setkávání i dalším rodinám, dala vzniknout myšlence založit Klubík – společenství pro maminky s dětmi. A také znovu probudit k životu naše Collegium, pod jehož křídly Klubík v letech 2011-2018 pracoval. Současně také na půdě Collegia vznikly hudební kroužky pro předškolní i školní děti – Ťukálci, Pískálci a Orchestříček. Laskavé přístřeší těmto aktivitám poskytla brněnská waldorfská škola.